Select Page

Geerts grafonderhoud

Geerts Grafonderhoud, Een goed onderhouden graf getuigt van respect voor je dierbare overledene(n) !


‘consciëntieus en vertrouwd’

 

In de gemeentelijke verordening van de Gemeente Sluis staat dat graven op de diverse gemeentelijke begraafplaatsen ‘behoorlijk onderhouden dienen te worden’. Graag help ik (Geerts Grafonderhoud) jou daarbij en wil bijdragen aan het onderhoud van het graf van jouw dierbare(n), ik wil jou daarmee ontzorgen! Een goed onderhouden graf getuigt van respect voor je dierbare overledene(n)!

Grafonderhoud bestaat o.a. uit het reinigen van het grafmonument en onmiddellijke omgeving:

  • Verwijderen van groene aanslag en ander vuil (zoals vogelpoep en bladeren)
  • Onkruidverdelging rond het graf
  • Indien nodig snoeiwerk (zoals bij overwoekering of ‘uit de voegen groeien’)
  • Losharken van de aarde rondom het graf
  • Opfrissen van de letters en cijfers, in overleg evt opnieuw in te kleuren à 12,50 euro per uur
  • Overigens, in principe doe ik geen reparaties aan het gedenkteken, maar zal wel melding maken als reparatie nodig mocht zijn ten gevolge van verzakking of andere beschadigingen

Je ontvangt een foto van vóór de aanvang van de werkzaamheden alsook van het resultaat.

 

Keuze I:
grafonderhoud éénmalig

(bijvoorbeeld vóóraf aan Pasen of vóóraf aan Allerheiligen & Allerzielen of vóóraf aan verjaardag of sterfdag van dierbare)
99 euro per jaar voor enkel graf, 119 euro per jaar voor dubbel graf
excl. 0,20 eurocent / km, verf e/o reinigingsmiddelen

Keuze II:
grafonderhoud abonnement

onderhoud 2x per jaar
79 euro per jaar voor enkel graf, 99 euro per jaar voor dubbel graf
excl. 0,20 eurocent / km, verf e/o reinigingsmiddelen

Contactgegevens:
Geert A.M. de Bruijckere, Dorpsstraat 133, 4511 EE Breskens / geertdebruijckere@gmail.com

 

 

 

© de Ideeënfabriek van Pieters 2024